Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Η Ασφαλιστική ικανότητα προστατευόμενων μελών 

(θεώρηση) που έληγε 30/9 ,ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ έως 31/12/20

Καλό είναι όμως ,να σταλούν τα πλήρη στοιχεία ,στο 

ΤΑΥΤΕΚΩ ,από όσους είχαν διαπιστώσει πρόβλημα ,

  ώστε στο μέλλον ,να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα.

 

Θυμίζουμε ότι ,λόγω των μέτρων ,του κορονοϊού ,μόνο 

Ηλεκτρονικά αποστέλλονται τα σχετικά στοιχεία ,στο 

ΤΑΥΤΕΚΩ : asfpar.tayteko@efka.gov.gr

Η Ασφαλιστική ικανότητα προστατευόμενων μελών 

(θεώρηση) που έληγε 30/9 ,ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ έως 31/12/20

Καλό είναι όμως ,να σταλούν τα πλήρη στοιχεία ,στο 

ΤΑΥΤΕΚΩ ,από όσους είχαν διαπιστώσει πρόβλημα ,

  ώστε στο μέλλον ,να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα.

 

Θυμίζουμε ότι ,λόγω των μέτρων ,του κορονοϊού ,μόνο 

Ηλεκτρονικά αποστέλλονται τα σχετικά στοιχεία ,στο 

ΤΑΥΤΕΚΩ : asfpar.tayteko@efka.gov.gr

ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ και ΛΑΘΗ στα επιστρεφόμενα " ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ"

  1) Τα ενημερωτικά των -αναδρομικών- επιστροφών του 11μηνου έχουν αναρτηθεί στον eΕΦΚΑ. Αναζητήστε τα, και ελέγξτε το ποσό επιστροφής. 2) Ό...