Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

Αναδρομικά Κληρονομιάς - Κυρίων Συντάξεων 11μηνου (Συντάξεων Χηρείας)

 

Από μέρα σε μέρα ανοίγει η εφαρμογή του eΕΦΚΑ, για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (ή των αιτήσεων) για την καταβολή των αναδρομικών κληρονομιάς των αποβιωσάντων μετά τον Ιούνιο του 2015.

Η αίτηση (ή οι αιτήσεις) από τους νόμιμους κληρονόμους θα υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ – efka.gov.gr – (αναδρομικά κληρονόμων) από όλους τους νόμιμους κληρονόμους του/ της αποβιώσαντος.

1.    Συμπληρώνονται από τους δικαιούχους, όλα τα στοιχεία που ζητά η αίτηση.

2.    Δήλωση ότι υπάρχουν τα εξής δικαιολογητικά :

 

·       Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

·       Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.

·       Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή όχι διαθήκης.

·       Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

·       Πιστοποιητικό περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος.

·       Τραπεζικός Λογαριασμός (ΙΒΑΝ) για την κατάθεση του αναλογούντος ποσού.

Αν μετά από τον δειγματοληπτικό έλεγχο,αναζητηθούν (με αποστολή σχετικού e-mail του ΕΦΚΑ) τα σχετικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να προσκομισθούν στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ).

Ο σχεδιασμός και η Κυβερνητική δέσμευση είναι, αυτά τα αναδρομικά να καταβληθούν εως το τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, πιθανόν με την καταβολή των Συντάξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και θα κατανεμηθούν αναλογικά στους νόμιμους κληρονόμους.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙ ΣΘΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Το   εγχείρημα   της   κεφαλαιοποίησης της    επικουρικής κοινωνικής   ασφάλισης   στην   Ελλάδα,   συνοδεύεται, μεταξύ των   άλλων, εκ   ...