Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Αναδρομικά : Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις των κληρονόμων

 Συνάδερφε: Η αίτηση για τα αναδρομικά θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ efka.gov.gr

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://apps.ika.gr/epistrofi1516/ ) Μπαίνοντας στον σύνδεσμο έχεις την εξής εικόνα:

 Υπηρεσία Επιστροφής ποσών Μειώσεων Κύριων Συντάξεων σε Κληρονόμους (ΦΕΚ Β 4536/14/10/2020)

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 υποβάλλουν μέσω της υπηρεσίας τα στοιχεία και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε αυτούς των μειώσεων.

Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους. Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα εδώ ( πατήστε πάνω στο εδώ για να ανοίξει η σχετική αίτηση)

2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα εδώ ( πατήστε πάνω στο εδώ για να ανοίξει η σχετική αίτηση)

3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα εδώ ( πατήστε πάνω στο εδώ για να ανοίξει η σχετική αίτηση)

 

Είσοδος στην υπηρεσία

Οδηγίες χρήσης υπηρεσίας

ΚΥΑ: Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων

Για την αναφορά προβλημάτων, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα στο email epistrofi1516@efka.gov.gr αναφέροντάς μας τους ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντα και θανόντα.

Επιπλέον λειτουργούν οι αριθμοί τηλεφώνων 2107457530, 2107457511, 2107457384

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΨΕΥΔΑΙ ΣΘΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Το   εγχείρημα   της   κεφαλαιοποίησης της    επικουρικής κοινωνικής   ασφάλισης   στην   Ελλάδα,   συνοδεύεται, μεταξύ των   άλλων, εκ   ...